Spelvisie SCOUTS

Scouting is veel meer dan het doen van activiteiten in het bos, op het water of in het park. Er zit een visie achter het Scoutingspel, die wordt samengevat in de spelvisie SCOUTS. De spelvisie geeft aan waar Scouting inhoudelijk voor staat.

De spelvisie bestaat uit zes elementen die ieder hun eigen betekenis hebben, te weten:
Samen
Code
Outdoor
Uitdaging
Team

Samen

Dit element staat voor de betrokkenheid die je als scout hebt met de maatschappij, voor de onderlinge verbondenheid die scouts over de gehele wereld met elkaar voelen en voor het internationale aspect binnen Scouting.

Code

Dit element staat voor de normen en waarden (de ‘spelregels’), de ceremoniën en het fundament van Scouting.

Outdoor

Dit element staat voor het buitenleven, waarbij de natuur niet alleen wordt gezien als omgeving waarin het spel van Scouting gespeeld wordt, maar ook als opvoedende waarde.

Uitdaging

Dit element staat voor de persoonlijke ontwikkeling van scouts. Scouting is niet alleen een plezierige vrijetijdsbesteding, maar biedt ook mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen en steeds weer je grenzen te verleggen.

Team

Dit element staat voor het werken in subgroepen (oud leert jong) en de toenemende zelfstandigheid van de jeugdleden.

Spel

Staat voor het Scoutingspel zelf, de veelzijdigheid ervan, de thematiek en het aanspreken op de creativiteit (zowel in fantasie als het creatief zijn in oplossingen).

Activiteitengebieden

Op basis van de spelvisie SCOUTS worden activiteiten georganiseerd. De activiteiten zijn onderverdeeld in acht activiteitengebieden, wat zorgt voor variatie in het programma.

Elk activiteitengebied bestaat uit een verzameling van activiteiten die qua onderwerp bij elkaar horen. De indeling in de acht activiteitengebieden is voor iedere speltak gelijk.

De acht activiteitengebieden

Uitdagende Scoutingtechnieken: activiteiten rondom een techniek, zoals hakken, stoken, kaart en kompas, routetechnieken, pionieren, zeilen en kamperen.

Buitenleven: activiteiten rondom het beleven van de natuur en overleven in de natuur, zoals survival, kennis van plant en dier, milieu, natuurbeheer en weer.

Expressie: activiteiten waarmee je je kunt uitdrukken, zoals dansen, filmen, handvaardigheid, toneelspelen, muziek maken en schrijven.

Sport & Spel: sporten, postenspelen, renspelen, gezelschapsspelen en teamspelen.

Identiteit: activiteiten die te maken hebben met wie je zelf bent (zelfbeeld), je levensovertuiging en de identiteit van je groep

Samenleving: activiteiten die te maken hebben met je eigen omgeving, het cultureel erfgoed en de maatschappij (maatschappelijke participatie).

Internationaal: activiteiten rondom kennis over Scouting wereldwijd (bijvoorbeeld JOTA-JOTI), internationale uitwisselingen en andere culturen.

Veilig & Gezond: activiteiten rondom voeding en veiligheid (zowel fysiek als emotioneel).

Download hier het overzicht van de acht activiteitengebieden.

Overzicht scoutingprogramma

De spelvisie SCOUTS, activiteitengebieden, progressiematrix, progressiesysteem, participatieladder, leefwereld, subgroepen, wet & belofte: allemaal belangrijke elementen van het Scoutingprogramma, maar hoe zit het met de samenhang? Ontdek het in één oogopslag op het Spiekbriefje Spel.