Het bestuur

De rol van besturen binnen een vereniging is cruciaal. Besturen geven sturing en ondersteuning aan de uitvoerende activiteiten, bewaken de kwaliteit van de groep, leggen verbindingen met de buitenwereld en zetten de lijnen voor de toekomst uit.

Daarnaast vormen zij de schakel tussen de vereniging en de speltakleiding, hebben zij grote invloed op de cultuur van de groep en daarmee op de manier waarop leiding, leden, ouders en andere vrijwilligers zich verbonden voelen en bereid zijn zich in te zetten.

Paula Neuteboom

Voorzitter

Karin de Jong

Groepsbegeleidster

Willeke van Miltenburg

Praktijkbegeleidster

Ubbo Kuper

Penningmeester

Mariska van Dorp

Secretaris

Dennis Middelkoop

ICT, PR & Communicatie

Cathrin van der Werf

algemeen bestuurslid