Downloads

Op deze pagina kunt u praktische documenten downloaden, zoals de meest recente versies van het huishoudelijk reglement, contributieregeling en de akte van oprichting.
Bent u op zoek naar ons beleid en richtlijnen met betrekking tot sociale veiligheid? Klik hier.

Voor het openen van .pdf-bestanden heeft u Adobe Acrobat Reader nodig. Dit gratis programma kunt u hier downloaden en installeren.

Handleiding e-mailadres aanpassen in Scouts Online (SOL)

Om u goed te kunnen informeren over komende activiteiten, het versturen van nieuwsbrieven en de contributienota gebruiken wij de centrale ledenadministratie van Scouting Nederland: Scouts Online (SOL) genaamd. Het is daarom noodzakelijk dat alle gegevens juist zijn.

Download Handleiding e-mailadres aanpassen in Scouts Online (SOL) (.pdf)

Inschrijfformulier Scouting Rheijnewoud

Om lid te worden dient dit formulier zo volledig mogelijk ingevuld en ondertekent te worden. Het inschrijfformulier kan daarna overhandigt worden aan de leiding.

Download Inschrijfformulier Scouting Rheijnewoud (.pdf)

Jaarplan 2021 Scouting Rheijnewoud

Het jaarplan wordt opgesteld als indicatie en geeft de plannen weer voor activiteiten in 2020. Het samenstellen van dit Jaarplan gebeurt in overleg met leiding en bestuur.

Download Jaarplan 2021 Scouting Rheijnewoud (.pdf)

Jaarverslag 2021 Scouting Rheijnewoud

Het jaarverslag wordt opgesteld om verantwoording af te leggen aan onze leden en hun ouders, aan
onze subsidiegevers en donateurs en aan alle anderen die willen weten hoe onze vereniging zich
ontwikkelt. Dit jaarverslag is goedgekeurd door de groepsraad.

Download Jaarverslag 2021 Scouting Rheijnewoud (.pdf)

Zodra het jaarverslag van 2020 gereed is zal deze bijgevoegd worden op deze pagina.
(Het Jaarverslag van 2018 inzien? Download het Jaarverslag 2018 hier.)

Privacybeleid Scouting Rheijnewoud

Download hier het privacybeleid van Scouting Rheijnewoud.

Download Privacybeleid Scouting Rheijnewoud (.pdf)

Gedragscode Scouting Rheijnewoud

Per februari 2013 is door het bestuur de gedragscode vastgesteld voor Scouting Rheijnewoud. Hierin worden alle gedragsregels voor de leiding beschreven.

Download Gedragscode Scouting Rheijnewoud (.pdf)

Media richtlijnen Gedragscode Scouting Rheijnewoud

Aanvullend op de algemene gedragscode binnen Scouting Rheijnewoud hanteert de vereniging ook richtlijnen voor het gebruik van social media. In dit document worden deze gedragsregels beschreven.

Download Media richtlijnen gedragscode Scouting Rheijnewoud (.pdf)

Contributieregeling Scouting Rheijnewoud

Contributieregeling voor Scouting Rheijnewoud. De contributieregeling geeft een overzicht van de contributie periode, opzegging, registratie persoonsgegevens en de bijbehorende contributiebedragen.

Download Contributieregeling Scouting Rheijnewoud (.pdf)

Sponsor beleid Scouting Rheijnewoud (v2016)

Draagt u scouting een warm hart toe? Sponsor dan nu onze vereniging! Ben u eigenaar van een bedrijf of heeft uw baas mogelijk interesse in het sponsoren van een hard groeiende vereniging? Bekijk dan eens het sponsor beleid van Scouting Rheijnewoud.

Download Sponsor beleid Scouting Rheijnewoud (.pdf)

Akte van oprichting Scouting Rheijnewoud

Statuten – Akte van oprichting Scouting Rheijnewoud.

Download Akte van oprichting Scouting Rheijnewoud (.pdf)

Huishoudelijk reglement Scouting Rheijnewoud

Binnen de scouting vereniging vinden we het belangrijk dat goede afspraken gemaakt worden met betrekking tot de huisregels. Deze afspraken hebben we vastgelegd in het huishoudelijk reglement en zorgen voor onderlinge binding en verantwoordelijkheid, maar ook voor een leerzame en veilige speelomgeving voor jeugd en jongeren.

Download Huishoudelijk reglement Scouting Rheijnewoud (.pdf)

Spiekbriefje Scoutingspel

Het ‘spiekbriefje’ van het scoutingspel geeft een overzicht van de samenhang tussen het scoutingprogramma en de 8 activiteitengebieden van alle speltakken.

Download Spiekbriefje Scoutingspel (.pdf)

Poster Activiteitengebieden

Deze poster geeft een overzicht van de 8 activiteitengebieden die binnen het scoutingprogramma’s zijn terug te vinden. Binnen deze activiteitengebieden worden alle activiteiten en evenementen binnen Scouting Rheijnewoud georganiseerd.

Download Poster activiteitengebieden (.pdf)