Oudervertegenwoordiging in de groepsraad
Naast het bestuur is binnen de groepsraad, het hoogste orgaan voor besluitvorming binnen de vereniging, een oudervertegenwoordiging nodig. Manon van der Werff is bereid gevonden namens de ouders van de explorers in de groepsraad zitting te nemen. Op 12 november bij de eerstvolgende groepsraad zal zij voor benoeming worden voorgedragen. De oudervertegenwoordiger voor de welpen is Jasper Droogh en voor de scouts Peter Minnee.

Leiding en bestuursleden
We zijn nog druk doende om een nieuwe voorzitter en penningmeester te vinden. Diverse mensen zijn gepolst, maar tot nu toe zonder resultaat. We gaan nu creatief binnen het bestuur kijken naar het wisselen van rollen. Mocht u denken: ik wil helpen! Laat het ons weten.
We zijn inmiddels wel in gesprek met een kandidaat voor de rol van praktijkbegeleider (deze ondersteunt de leiding bij hun verdere persoonlijke ontwikkeling o.a. door hen te wijzen op opleidingen van uit Scouting Nederland) die we ter benoeming aan de groepsraad voor zullen stellen.

Omdat alle hulp hard nodig is zijn wij bereid in overleg verder af te stemmen welke rol het beste past. Alle hulp wordt zeer gewaardeerd. Dus schroom niet en neem contact met ons op als u iets wil betekenen voor de verdere ontwikkeling van onze vereniging of de ontwikkeling van de jeugd in deze regio.